JK "С.Бородавкин и О.Шалыгин-100" preliminarūs rezultatai

Rezultatai patalpinti tinklalapyje: http://www.selivanov.ru/news2/dc/ ,
http://www.selivanov.ru/download/Awards/2015/Shabo100.pdf .

Mečislovo Rimkaus kūrinys įvertintas II prizu, Viktoro Paliulionio - III prizu, taip pat abu pasidalino lygiomis teisėmis specialų prizą už miniatiūrą. Dar viena Viktoro kompozicija gavo specialią garbės pažymą už miniatiūrą.

Mečislovas Rimkus
JK "ShaBo-100", 2015
II prizas
 

Sprendimas

I.1...Rb5(A)  2.Vh6  Re8  3.Be6  Kh2  4.Ke7  Kg3  5.Vg7+  Kf4 6.Kf6  Žd5#(B).
II.1...Žd5(B)  2.Bh2+!  K:h2  3.Vg3+!  K:g3  4.Rc8  Kf4  5.Kd7  Ke5 6.Bd8  Rb5#(A).
h#5,5 2 sprendimai 3+6

Viktoras PALIULIONIS
JK "ShaBo-100", 2015
III prizas
 

Sprendimas

I.1...Žc6  2.Re4  Ka6  3.Bf2  Kb5  4.Rf6  Že7  5.Ke5  Kc4  6.Bf5  Žg6#.
II.1...Ž:d3+  2.Kf5  Ž:b2  3.Žc7  Žc4  4.Ke6  Ž:d6  5.Kd7  Žc4  6.Kc8  Žb6#.
h#5,5 2 sprendimai 2+6

Viktoras PALIULIONIS
JK "ShaBo-100", 2015
Specialus prizas
 

Sprendimas

I.1...Kb2  2.Bf8  Kc3  3.Vf3+  Kc4  4.Ke4  Rd4  5.Bf4  Žd6# 
II.1...Re5  2.Be8  Kc2  3.Vf7  Kd3  4.Ke6  Ke4  5.Be7  Žc5# 
III.1...Rc3  2.Ke4  Žd6+  3.Kd3  Žb5  4.Kc4  Kc2  5.Bc5  Ža3# h#4,5 3 sprendimai 3+3

Mečislovas Rimkus
JK "ShaBo-100", 2015
Specialus prizas
 

Sprendimas

a)1.Bd1  Kf6  2.Rb5  Ke5  3.Bb1  Kd4  4.Ka4  Kc3  5.Bb3+  cb3#
b)1.Ra4  K:e6  2.Ba6+  Kd5  3.Ka5  c3  4.Žc2  Kc5  5.Žb4  cb4#
c)1.Ba7  Ke7  2.Ra5+  K:d6  3.Kb5  c4+  4.Ka6  Kc6  5.Žb5  cb5#
h#5 b)Bd6-›e6
c)Rd7-›c7
2+5

Viktoras Paliulionis
JK "ShaBo-100", 2015
Spec. garbės pažyma už miniatiūrą

 

Sprendimas

I.1...Bb8!  2.Kd6  Bb4!(Bb3?)  3.Vb6  Kb2  4.Kc5  Kc3  5.Žf5  Be4 6.Žd6  Be5#
II.1...Bf4!(Bf3?)  2.Že6  Bc4  3.Kd6  Kc2  4.Kd5  Kd3  5.Bd6  Bf4 6.Vc6  Bf5#
h#5,5 2 sprendimai 2+4