"Uralskij problemist" 2012 metų sutarto mato konkursų rezultatai

Paskelbti "Uralskij problemist" 2012 metų sutarto mato konkursų rezultatai. Tarp apdovanotų - du Mečislovo Rimkaus ir vienas Viktoro Paliulionio uždavinys.

Konkursų apžvalgos rusų kalba (PDF).

Mečislovas Rimkus
Uralskij problemist 2012
1 Garbės atžyma
 

Sprendimas

h#2* 2.1 8+7

Viktoras Paliulionis
Uralskij problemist 2012
3 Prizas

 

Sprendimas

h#6W* 2.1 3+2


Mečislovas Rimkus
Uralskij problemist 2012
2 Pagyrimo atžyma

 

Sprendimas

h#5 b) a1=a8 2+5