2015 metų "Springaren" sutarto mato daugelio ėjimų konkurso rezultatai

Konkurso rezultatai (anglų kalba): PDF.

Mečislovas Rimkus
Springaren 2015
1 prizas

white Ka2 Bd7 black Kh5 Rb5c1 Bc6 Sc2 Twin move c1 c3
h#7 b)Bc1→c3 2+5
a)1.Bc6-e4 Bd7*b5 2.Kh5-g4 Ka2-b3 3.Kg4-f3 Kb3-c4 4.Kf3-e2 Bb5-a6 {(tempo)} 5.Sc2-e1 + Kc4-d4 + 6.Ke2-d1 Kd4-e3 7.Be4-c2 Ba6-e2 # b)bRc1-->c3 1.Rb5-b4 Bd7-f5 2.Rb4-h4 Ka2-b2 3.Sc2-e3 Kb2*c3 4.Se3-g4 Kc3-d4 5.Sg4-h6 + Kd4-e5 6.Bc6-f3 Ke5-f6 7.Bf3-g4 Bf5-g6 #

Viktoras Paliulionis
Springaren 2015
7 garbės atžyma

white Kg7 Rc5 Bf7 Sd2 black Kd3 Rd7
h#3 5 sprendimai 4+2
1.Rd7-d6 Bf7-e6 2.Kd3-d4 Rc5-c4 + 3.Kd4-e5 Rc4-e4 # 1.Kd3-e3 Kg7-f6 2.Rd7-d3 Sd2-f1 + 3.Ke3-d4 Rc5-c4 # 1.Kd3-d4 Rc5-c8 2.Kd4-e5 Kg7-f8 3.Ke5-d6 Sd2-c4 # 1.Rd7-c7 Rc5-b5 2.Rc7-c2 Sd2-f3 3.Kd3-c3 Rb5-b3 # 1.Kd3-e2 Rc5-f5 2.Rd7*d2 Bf7-c4 + 3.Ke2-e1 Rf5-f1 #