Jubiliejinis konkursas A. ir V. Semenenko - 50

Jubiliejinis konkursas Aleksandr Semenenko - 50 ir Valery Semenenko - 50

Informacija PDF formate (rusų kalba)

Nikolaj Zujev
JK A. ir V. Semenenko-50
spec. garbės atžyma
už miniatiūrą

Sprendimai

1.Kb3 Rc5 2. Ba5  Žd4+ 3.Ka4 b3#;  1.Kb4 Žc3 2. Ba6  Rc5+ 3.Ka5 b4#. 
4+2 2.1...h#3


Antanas Vilkauskas
JK A. ir V. Semenenko-50
5 pagyrimo atžyma

Sprendimai

1. Vxh5+  Rxh5 2. Žd3  Rxd1 3. Bxb5  Že3#;  1. Bxd6  Žxd6+ 2. Kd5  Žc4 3. Že4  Rxf7#. 
8+122.1...h#3


Mečislovas Rimkus
JK A. ir V. Semenenko-50
5 pagyrimo atžyma

Sprendimas:

1. ... Kd5! 2. Kh4  Rxa5 3. Re7  Re2 4. Rg5  Re1#;  1. ... Kd4! 2. Kf3  Rxa4 3. Rf1  Re1 4. Rg2  Rd1#. 
3+92.1...h#4w