Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos dokumentai

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos etikos kodeksas - patikslintas (PDF) .

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos įstatai (PDF) .

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos etikos kodeksas (PDF) .

Šachmatų kompozitorių saugos ir sveikatos instrukcija (PDF) .

Šachmatų kompozicijos taisyklės (PDF) .

Šachmatų kompozicijos strategija (PDF) .

RC rinkinys (PDF) .

2020 metų programos įgyvendinimo ataskaita: (.pdf formatas).

2021 m. Aukšto meistriškumo sporto programa: (.xlsx formatas).

2021 m. Biudžeto sąmata: (.xls formatas).

2019 metų programų įgyvendinimo ataskaitos: (1 ataskaita), (2 ataskaita).

2020 m. Didelio meistriškumo sporto programa: (.xslx formatas).

2020 m. Biudžeto sąmata: (.xslx formatas).

2019 m. Didelio meistriškumo sporto programa: (.xlsx formatas).

2019 m. Biudžeto sąmata: (.xlsx formatas).

Nacionalinės rinktinės: (.docx formatas).

Lietuvos šachmatų kompozitorių rinktinių sudarymo kriterijai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties - 2018 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties - 2017 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties - 2016 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl šachmatų kompozicijos kūrėjų rinktinės sudėties - 2016 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties Europos čempionate - 2016 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties - 2015 metai: (.pdf formatas).