"Kėdainių taurė"

Varžybų nuostatai: pdf, doc formate.

2010 M. KĖDAINIŲ RAJONO XIX ASMENINIŲ ŠACHMATŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PIRMENYBIŲ IR „KĖDAINIŲ TAURĖS“ NUOSTATAI

I. TIKSLAS

1. Kėdainių rajono asmeninės šachmatų uždavinių sprendimo pirmenybės vykdomos tikslu:

1) populiarinti ir propaguoti šachmatų kompoziciją Kėdainių rajone ir šalyje;

2) išaiškinti geriausius Kėdainių rajono sprendėjus;

3) kelti šachmatų kompozitorių meistriškumą.

II. ORGANIZAVIMAS

2. Pirmenybes rengia Lietuvos šachmatų ompozitorių sąjungos Kėdainių skyrius su Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriumi.

3. Pirmenybes vykdo Lietuvos šachmatų ompozitorių sąjungos sudaryta ir patvirtinta teisėjų kolegija.

III. PIRMENYBIŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

4. Pirmenybės vykdomos 2010 m. spalio 2 dieną Kėdainiuose (Parko g. 6, Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų centre). Atvykstant nuo Panevėžio (Ukmergės) pirmoje sankryžoje sukti į dešinę, po to tuoj pat pirmajame skersgatvyje į kairę. Važiuojant nuo Kauno kirsti miestą Panevėžio link ir už Nevėžio sankryžoje pasukti į kairę ir tuoj pat pirmajame skersgatvyje į kairę. Kilus neaiškumams skambinti 8 647 08453.

5. Pirmenybių pradžia spalio 2 d. 1200 val., pabaiga –1700 val.

IV. DALYVIAI

6. Dalyvauti kviečiami XVIII pirmenybių prizininkai.

7. Dalyvauti asmeniškai kviečiami „Kėdainių garso“ ir „Rinkos aikštės“ laikraščių neakivaizdinių konkursų I-III vietų laimėtojai.

8. Dalyvauti gali ir kitų miestų/rajonų/valstybių sprendėjai, pranešę ne vėliau kaip prieš savaitę iki varžybų pradžios (iki 2010 09 25).

V. PIRMENYBIŲ REGLAMENTAS IR LAIKO KONTROLĖ

9. Pirmenybės vykdomos pagal Atvirųjų pasaulio čempionatų turnyrų (Open) taisykles. Uždaviniai pateikiami išspausdinti diagramose. Už teisingą sprendimą skiriami 5 taškai.

10. Sprendžiama dvylika šešių pagrindinių žanrų uždavinių. Pirmąjame ir antrajame turuose pateikiame po 6 uždavinius. Kiekvieno turo trukmė – 120 min.

11. Sprendžiant „matas 2 ėjimais“ uždavinius užtenka nurodyti tik pirmąjį ėjimą; „matas 3 ėjimais“ ir „matas n ėjimų“ – visus baltųjų ir juodųjų ėjimus, išskyrus paskutinius; etiudai – sprendimas turi būti pilnas (iki akivaizdžių lygiųjų ar laimėjimo); „sutartas matas“ – sprendimas turi būti pilnas; „atvirkščias matas“ – nurodyti reikia visus baltųjų ir juodųjų ėjimus, išskyrus matuojantį ėjimą. Jei neužrašoma grėsmė, turi būti pateikti visi užduoties ilgį atitinkantys variantai. Jei ėjimas užrašomas neteisingai, neaiškiai ar dviprasmiškai, tai variantas ar visas sprendimas laikomas neteisingu.

12. Už papildomų (pašalinių) sprendimų bei dvilypumų nurodymą papildomi taškai neskiriami. Taip pat papildomi taškai neskiriami už uždavinio ar etiudo neišsprendžiamumo įrodymą (šiuo atveju uždavinys ar etiudas iš pirmenybių pašalinamas). Jei dalyvis pelno 0 taškų, jam įrašomas visas sprendimui skirtas laikas.

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

13. Kiekvieno dalyvio surinkti taškai ir sugaištas sprendimui laikas sumuojami.

14. Kėdainių rajono čempionu skelbiamas ėdainietis, surinkęs daugiausiai taškų (taškų lygybės atveju pirmenybė suteikiama dalyviui, sugaišusiam kompozicijų sprendimui mažiausiai laiko). Jis apdovanojamas Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus diplomu ir medaliu. Dalyviai užėmę II ir III vietas, apdovanojami Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus diplomais ir medaliais. Turnyro nugalėtojai apdovanojami rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus taurėmis ir rėmėjų prizais.