2012 metų Lietuvos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas

2012 metų Lietuvos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas vyko Klaipėdoje.
Rezultatai: (PDF formate).
Uždaviniai be sprendimų (PDF).
Uždaviniai su sprendimais (PDF).

Čempionato metu buvo aptarta šachmatų kompozitorių sąjungos veikla.
Naujai Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos prezidentu dar vienai kadencijai perrinktas Vidmantas Satkus, viceprezidentu išrinktas Martynas Limontas,  dar vienai kadencijai viceprezidento poste liko Vilimantas Satkus, generaliniu sekretoriumi išrinktas Viktoras Paliulionis. Ilgamečiui viceprezidentui Mečislovui Rimkui suteiktas prezidiumo Garbės nario titulas.
Kitas, 2013 metų, šalies čempionatas įvyks Vilniuje.

Vilimanto Satkaus užfiksuotos akimirkos iš čempionato:

 

foto