WCCI 2007-2009

Pasaulio šachmatų kompozicijos individualus čempionatas

(WCCI) 2007-2009

ICCU kviečia visų šalių kompozitorius dalyvauti WCCI 2007-2009. Turnyro Direktorius (arba Direktorius) yra Mike Prcic (Adresas: 2613 Northshore Lane, Westlake Village, CA 91.361, JAV. Email: Tuzlak@aol.com). Varžybos vyks pagal dabartinę sistemą, kuri buvo naudojama ir trijų ankstesnių konkursų (WCCI 1998-2000 WCCI 2001-2003 ir WCCI 2004-2006) metu. Varžybų taisyklės pateikiamos žemiau.

WCCI 2007-2009 kalendorius

  • 2009 m. spalio 5 d. , paskelbiama apie WCCI 2007-2009.
  • 2010 m. sausio 1 d. , patvirtinamas galutinis teisėjų sąrašas.
  • 2010 m. liepos 1 d. , visos kompozicijos siunčiamos Direktoriui.
  • 2010 m. rugpjūčio 5 d. , kompozicijos persiunčiamos paštu teisėjams.
  • 2011 m. kovo 1 d. , teisėjai savo sprendimus išsiunčia Direktoriui.
  • 2011 m. gegužė 1 d. , pradiniai apdovanojimai skelbiami internete. (Vienas mėnuo skiriamas pirmtakų paskelbimui.)
  • 2011 m. birželio 1 d. , patvirtinami galutiniai apdovanojimai.
  • 2011 m. rugpjūčio 1 d. , išleidžiama čempionato knygelė.

Bendrosios taisyklės

1. WCCI čempionatą organizuoja ICCU. Apie čempionatą turi būti paskelbta iš anksto.

2. WCCI yra atviras visiems visų šalių kompozitoriams.

3. WCCI sudaro šie skyriai:
A skyrius: Dviejų ėjimų (#2)
B skyrius: Trijų ėjimų (#3)
C skyrius: Daugelio ėjimų (#n)
D skyrius: Etiudai (EG)
E skyrius: Sutarto mato (h#)
F skyrius: Atvirkščio mato (s#)
G skyrius: Išmonės (f#)
H skyrius: Retro uždaviniai (retros).

4. Trys teisėjai kiekviename skyriuje vertina kompozicijas. ICCU duoda nurodymus dėl teisėjų pasirinkimo. Tik teisėjai su titulu "Tarptautinis FIDE šachmatų kompozicijos teisėjas" gali būti pakviesti. Galutinis sprendimas dėl teisėjų ir Direktoriaus pasirinkimo tenka ICCU. Teisėjas negali dalyvauti kaip konkurentas savo skyriuje, tačiau jie gali laisvai dalyvauti kituose skyriuose.

5. Kompozitorius gali siųsti kiekviename skyriuje ne daugiau kaip šešias kompozicijas, paskelbtas per apibrėžtą trijų metų laikotarpį. Pataisytos kompozicijos arba versijos gali dalyvauti už tą laikotarpį, kada jos buvo paskelbtos. Kolektyvinės kompozicijos neleidžiamos. Taip pat neleidžiama, kad kompozicijas siųstų kažkas kitas. Galutinis rezultatas nustatomas skaičiuojant keturių geriausių kompozicijų įvertinimus.

6. Kiekviena kompozicija siunčiama penkiais egzemplioriais, diagramos turi būti vienodai atspausdintos ant A5 dydžio lapo (pusė įprasto lapo spausdinimui), nurodant autoriaus vardą, pavardę, paskelbimo duomenimis, bet kokį apdovanojimą, sąlygą ir aiškiai parašytą prie kiekvienos diagramos pilną sprendimą ir, jei reikia, komentarą. Turi būti naudojama algebrinė notacija. Kompozicijos turi būti siunčiamos Direktoriui. Jis siunčia jas teisėjams.

7. Teisėjai vertina visas kompozicijas 0-4 skalėje (pagal tuos pačius kriterijus, kaip ir FIDE albumas). Jie siunčia įvertinimus Direktoriui. Teisėjai gali pašalinti iš turnyro nekorektiškas arba turinčias pirmtakus kompozicijas su turnyro direktoriaus sutikimu.

8. Direktorius apskaičiuoja rezultatus. Galutinis kompozicijos įvertinimas yra visų trijų teisėjų balų vidurkis. Galutinis balas yra apvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

9. Kiekvienam kompozitoriui keturių geriausių kompozicijų balų suma skaičiuojama už jo galutinį rezultatą. Kiekviename skyriuje čempionu skelbiamas kompozitorius, turintis didžiausią balų sumą už keturias geriausias kompozicijas. Kai balai pasiskirsto po lygiai, sprendžia geriausiai įvertintos kompozicijos balas. Jei jie lygūs, lyginamos antros pagal gerumą kompozicijos, ir t.t. Jei visos kompozicijos buvo įvertintos vienodai, kompozitoriai dalinasi tą pačią vietą.

10. Visų kompozitorių rezultatai skelbiami galutinėje ataskaitoje. Kiekviename skyriuje trijų geriausių kompozitorių kompozicijos (geriausios keturios) turi būti paskelbtos su atitinkamais komentarais. Taip pat kiekviename skyriuje skelbiamos trys kompozicijos su aukščiausia balų suma, jeigu jos nepriklauso nugalėtojams. Oficialūs dokumentai (paskelbimas ir apdovanojimai) turi būti parašyti bent viena iš oficialių FIDE kalbų. ICCU nusprendžia dėl knygelės leidėjo.

11. Trims geriausiems kompozitoriams kiekviename skyriuje turi būti suteikti Garbės Sertifikatai.

Versta iš anglų kalbos. Pradinis tekstas: http://www.sci.fi/~stniekat/pccc/wcci4.htm