Dėl visuotinio Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos (LŠKS) narių susirinkimo

2022 m. rugsėjo 4 d. 9 val. 30 min. (Karalienės Barboros al. 2, Birštonas, Vytautas Mineral SPA) vyks neeilinis visuotinis LŠKS narių susirinkimas. Susirinkimo metu bus sprendžiamas klausimas:

Pritarti, kad Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos prezidentas ir kiti Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos vykdomojo komiteto nariai gali būti renkami į tas pačias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, ir numatyti, kad pasibaigus šioms kadencijoms, asmuo vėl gali būti renkamas į tas pačias pareigas ne anksčiau kaip po keturių metų, bei įgalioti Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos prezidentą Vidmantą Satkų atlikti su tuo susijusią Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos įstatų pakeitimo registraciją.

Kviečiame dalyvauti. Negalintys atvykti, savo nuomonę sprendžiamu klausimu gali pateikti iš anksto.

LŠKS prezidentas Vidmantas Satkus, LŠKS vykdomojo komiteto vardu.