Atkurtai Lietuvai - 100

Lietuvai-100

Kiekviena raidė ir skaitmuo yra atskiras uždavinys - sutartas matas penkiais ėjimais (h#5).
Uždavinių autorius - Viktoras Paliulionis.