Konkursas "Šachmatijai - 10 metų"

„Šachmatijos“ tinklapis (http://sachmatija.puslapiai.lt) skelbia sutarto mato uždavinių konkursą, skirtą „Šachmatijos“ 10-mečiui pažymėti dviejose sekcijose:

a) h#n - su dviejų figūrų (baltų, juodų arba baltos ir juodos) grįžimu į paliktą laukelį.

b) h#3 – su skirtingais idėjiniu požiūriu dviem ar daugiau sprendimų, tačiau surištų tarpusavyje kažkokiu niuansu.

Galimi dvynukai, daugelis sprendimų. Negalimos 0 pozicijos, dvigubi uždaviniai.

Galutinė uždavinių priėmimo data 2011-12-01.

Visos pozicijos bus spausdinamos tinklapyje:

http://sachmatija.puslapiai.lt/konkursai/

Teisėjas – Borisas Gelpernas

Konkurso direktorius – Mečislovas Rimkus

Siųsti el. paštu: rimkusm@gmail.com


We announce „Šachmatija“ 10 year Jubilee Tourney in two categories:

 

Section I:

In h#n problem - at least two pieces (white, black or white and black) must return in the squares their were quited.

Section II:

In h#3 problem - there must be at least two solutions with different ideas. But there must be some link between solutions also.

 

All kinds of twins and multisolutions are acceptable, but not zeroes and duplexies.

Please send entries till 2011-12-01 by email rimkusm@gmail.com

All problems will appear in the site:

http://sachmatija.puslapiai.lt/konkursai/

The judge is Borisas Gelpernas

The tourney director is Mečislovas Rimkus.

Enjoy your composing!


Cайт „Шахматии“ - (http://sachmatija.puslapiai.lt) объявляет тематический конкурс по составлению задач на кооперативный мат в двух секциях.

а) h#n – c возвратом двух фигур (белых, чёрных или белой и чёрной) на оставленное поле.

b) h#3 – с разными по содержанию решениями, но имеющими какой-то общий нюанс.

Возможны близнецы или несколько решений. Без „зеро“ или дуплекс близнецов.

Последняя дата отправки - 2011-12-01.

Все корректные задачи будут опубликованы на сайте:

http://sachmatija.puslapiai.lt/konkursai/

Судья – Б. Гелпернас.

Посылать М. Римкусу по e-mail: rimkusm@gmail.com