Uždavinio sprendimas

Mečislovas Rimkus, 2013
 

Sprendimas

h#6 3+2