9-ojo WCCT rezultatai

WFCC svetainėje paskelbti 9-ojo WCCT (Pasaulio šachmatų uždavinių kūrybos turnyro) rezultatai. Dalyvavo 37 valstybių šachmatų kompozitoriai. Lietuvos komanda (Antanas Vilkauskas, Mečislovas Rimkus, Ramutis Juozėnas, Vidmantas Satkus, Viktoras Paliulionis, Vilimantas Satkus)  pasidalijo 17 - 18 vietą  su Didžiąja Britanija.  Daugelio ėjimų sekcijoje tarp "Top 20" pateko Mečislovo Rimkaus kūrinys. Detalesnė turnyro apžvalga PDF formate.