Naujienos

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2017 m. Nr. 2Nauji uždaviniai

Visi 2017 metų 2 numerio uždaviniai (PDF formate)

2017 metų Europos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas

Gegužės 12-14 dienomis Rygoje vyksta 13-asis Europos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas. Informacija apie tai - WFCC svetainėje: >>>.

Komandinė įskaita: >>>.

Asmeninė įskaita: >>>.

Atviro sprendimo turnyro rezultatai: >>>, uždaviniai: >>>, sprendimai : >>>.

"SolvingShow" turnyro rezultatai: >>>.

Die Schwalbe 2015 metų atvirkštinio mato rezultatai

Konkurso rezultatai: >>>>.

Viktoras Paliulionis
Die Schwalbe 2015
4 prizas

white Qg8 Se4 Rh3 Ka6 black Sc4 Ka4
s#30 4+2
1. Rh3-d3! Ka4-b4 {(1... Z~ 2. Va2(+) Kb4 3. Bd4+ Zc4 4. Vc2! Ka3 5. Bd3+ Kb4 6. Bb3+)} 2. Qg8-d5! Kb4-a4 {(2... Z~ 3. Vd4+ Zc4 4. Vc3+)} 3. Qd5-d4! Ka4-b4 4. Qd4-c3+ Kb4-a4 5. Qc3-c2+ Ka4-b4 6. Rd3-b3+ Kb4-a4 7. Rb3-b1+ Ka4-a3 8. Rb1-a1+ Ka3-b4 9. Qc2-b1+ Sc4-b2 10. Qb1-a2! Sb2-c4 {(Z~)} 11. Ra1-b1+ Sc4-b2 12. Ka6-b7! Kb4-b5 13. Qa2-b3+ Kb5-a5 14. Rb1-a1+ Sb2-a4 15. Kb7-a8 Ka5-a6 16. Ra1-a3! Ka6-a5 17. Qb3-c4! Ka5-b6 18. Ra3-b3+ Kb6-a5 19. Rb3-b5+ Ka5-a6 20. Rb5-f5+ Ka6-b6 21. Qc4-e6+ Kb6-c7 22. Rf5-f7+ Kc7-d8 23. Qe6-d5+ Kd8-e8 {(K~)} 24. Se4-d6+ Ke8-d8 25. Sd6-c4+ Kd8-e8 {(K~)} 26. Qd5-e6+ Ke8-d8 27. Rf7-d7+ Kd8-c8 28. Rd7-a7+ Kc8-d8 29. Qe6-e7+ Kd8-c8 30. Sc4-b6+ Sa4*b6 #

idee & form 2014-15 metų sutarto mato rezultatai

Konkurso rezultatai: >>>>.

Viktoras Paliulionis
idee & form 2014-15
1 prizas

white Ke4 Sh5g6 black Qf6 Ke6 Rf7
h#3,5 2 sprendimai 3+3
1...Sg6-h4! {(Zg~?)} 2.Qf6-h8 {(Vd8?)} Sh5-f6 3.Ke6-e7 Ke4-e5 4.Qh8-d8 Sh4-g6 # 1...Sh5-g3! {(Zh~?)} 2.Qf6-d8 {(Ve7?)} Sg6-f8 + 3.Ke6-f6 Ke4-f4 4.Qd8-e7 Sg3-h5 #

Jubiliejinio konkurso "В.Кириллов-65" sutarto mato 3,5 ir daugiau ėjimų rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Mečislovas Rimkus
JK "В.Кириллов-65"
III prizas

white Kc1 Bd6 black Ke6 Rd2e2 Be3 Sa1g3 Pg6 twin move g6 f7
h#7 b)pg6→f7 2+7
a)1.Re2-f2 Bd6-b4 2.Rd2-d6+ Bb4-d2 3.Be3-d4 Bd2-h6 4.Rf2-f7 Kc1-d2 5.Bd4-g7 + Kd2-e3 6.Ke6-f6 Ke3-f4 7.Rd6-e6 Bh6-g5 # 1.Re2-h2 Bd6*g3 2.Rh2-h7 Bg3-h4 3.Be3-d4 Kc1*d2 4.Ke6-f7 Kd2-e2 5.Kf7-g7 Ke2-f3 6.Kg7-h6 Kf3-g4 7.Bd4-g7 Bh4-g5 # b)bPg6-->f7 1.Ke6-f6 Bd6-b4 2.Rd2-d5+ Bb4-d2 3.Be3-d4 Kc1-d1 4.Re2-e6 Bd2-e3 5.Sg3-f5 Kd1-e2 6.Kf6-e5 Ke2-f3 7.f7-f6 Be3-f4# 1.Be3-h6 Bd6-e5 2.Re2-e4 Be5-h8 3.Rd2-d7 + Kc1-b2 4.Ke6-d6 Kb2-c3 5.Re4-e8 Kc3-d4 6.Kd6-e7 + Kd4-e5 7.Bh6-f8 Bh8-f6 #

Viktoras Paliulionis
JK "В.Кириллов-65"
III prizas

white Kg8 Sb1 black Kd3 Qg3 Rd4 Bc3g6 Sd2
h#5 3.1.. 2+6
1.Rd4-e4 Sb1*c3 2.Re4-e2 Kg8-g7 3.Kd3-e3 Kg7-f6 4.Qg3-f3 + Kf6-e5 5.Bg6-d3 Sc3-d1 # 1.Sd2-b3 Kg8-g7 2.Qg3-c7 + Kg7*g6 3.Rd4-b4 Kg6-f5 4.Kd3-c4 Kf5-e4 5.Qc7-c5 Sb1-a3 # 1.Rd4-c4 Kg8-f8 2.Kd3-d4 Kf8-e7 3.Bg6-d3 Ke7-e6 4.Sd2-e4 Sb1-d2 5.Qg3-e3 Sd2-b3 #

Jubiliejinio konkurso "В.Ластівка – 55" rezultatai

Galutiniai konkurso rezultatai: >>>>.

Mečislovas Rimkus
JK "В. Ластівка - 55"
4 pagyrimo pažyma

white Kb8 Rd7 Bc7 black Ke4 Qd4 Re7 Ba8 Se2 Pb4c5d2f2g4
h#3 2.2.1.1.1.1 3+10
1.Ke4-e3 Bc7-a5 2.Ba8-f3 Ba5*b4 3.Qd4-e4 Bb4*d2 # 1... Bc7-g3 2.Re7-e4 Rd7-f7 3.Qd4-d3 Bg3*f2 # 1.Ke4-f5 Rd7*e7 2.Kf5-g5 Bc7-f4 + 3.Kg5-h4 Re7-h7 # 1... Bc7-f4 2.Kf5-g6 Rd7-d6 + 3.Kg6-h5 Rd6-h6 #

Atviros Lietuvos pirmenybės

Lietuvos pirmenybės. Sėdi - V.Kopil, A.Bulavka, M.Limontas. Stovi - M.Sihnievič, A.Micholap, V.Paliulionis, R.Račinskas, S.Petrauskas, D.Chocenka, Vid.Satkus, S.Steponavičius, R.Krolikowski, Vil.Satkus, M.Rimkus, M.Kolodziejski

Lietuvos pirmenybės. Sėdi - V.Kopil, A.Bulavka, M.Limontas. Stovi - M.Sihnievič, A.Micholap, V.Paliulionis, R.Račinskas, S.Petrauskas, D.Chocenka, Vid.Satkus, S.Steponavičius, R.Krolikowski, Vil.Satkus, M.Rimkus, M.Kolodziejski.

Pirmenybių rezultatai: >>>

Uždaviniai (be sprendimų): >>>

Uždaviniai (su sprendimais): >>>

SuperProblem 2016 metų sutarto mato konkursų rezultatai

Sutarto mato skyriaus rezultatai: >>>>.

Viktoras Paliulionis
SuperProblem, 2016
1 prizas

white Ka5 Bb8 black Qb3 Ke3 Rc8h4 Pb7
h#6,5 2+5
1... Bb8-c7 2.Qb3-d5 + Ka5-b6 3.Rh4-b4 + Kb6-a7 4.Ke3-d4 Bc7-a5 5.Rc8-c4 Ka7-b8 6.Kd4-c5 Kb8-c7 7.b7-b5 Ba5-b6 #

Viktoras Paliulionis
SuperProblem, 2016
1 pagyrimas

white Kd4 Pd2 black Kb5 Qa6 Rb6e6 Bc8c7 Sd6e5
h#5,5 2 sprendimai 2+8
1... Kd4-c3 2.Bc8-b7 d2-d4 3.Bb7-d5 d4*e5 4.Kb5-c6 e5*d6 5.Qa6-b5 d6*c7 6.Re6-d6 c7-c8=Q # 1... d2-d3 2.Sd6-c4 d3*c4 + 3.Kb5-c6 c4-c5 4.Se5-d7 c5*b6 5.Kc6-d6 b6-b7 6.Qa6-c6 b7*c8=S #

Maskvos konkursas 2016

Sutarto mato skyriaus rezultatai: (PDF).

Viktoras Paliulionis
Maskvos konkursas, 2016
1-2 prizas

white Kg8 Bh1 black Qh3 Kg6 Re7f6 Bg2 Sb6
h#7 2+6
1.Bg2-e4 Bh1-f3 2.Sb6-d7 Bf3-g4 3.Sd7-f8 Bg4-c8 4.Qh3-d7 Kg8-h8 5.Qd7-e8 Bc8-f5 6.Kg6-f7 Bf5-h7 7.Be4-g6 Bh7-g8 #

Viktoras Paliulionis
Maskvos konkursas, 2016
2-3 garbės pažyma

white Kb6 Sc6c8 black Kf6 Qe6 Bd6
h#3,5 4.1... 3+3
1... Sc6-d4 2.Bd6-f4 + Kb6-c5 3.Qe6-e4 Sc8-b6 4.Kf6-e5 Sb6-d7 # 1... Sc6-d8 2.Bd6-f8 + Kb6-c7 3.Qe6-e8 Sc8-b6 4.Kf6-e7 Sb6-d5 # 1... Sc6-b4 2.Bd6-e7 + Sc8-d6 3.Kf6-e5 Kb6-c5 4.Be7-f6 Sb4-d3 # 1... Kb6-b5 2.Kf6-f5 Sc8-b6 3.Kf5-e4 Sb6-a4 4.Ke4-d5 Sa4-c3 #

5-oji FIDE taurė - preliminarūs sutarto mato rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Mečislovas Rimkus
V FIDE taurė, 2017
2 garbės atžyma

white Ka1 Bh4 black Kd8 Qf4 Ra5c8 Bb4 Pa4b5h6
h#6 2+8
1.Qf4-b8{!!} Rh4*b4 2.Kd8-c7 Rb4*a4 3.Kc7-b6 Ra4-a2 4.Ra5-a3 Ka1-b2 5.Kb6-a5 Kb2*a3 6.Qb8-b6 Ka3-b3 #

Viktoras Paliulionis
V FIDE taurė, 2017
4 garbės atžyma

white Kb8 Bd2 black Kd5 Qd7 Ra5d6 Bf4 Sc8 twin move f4 e5
h#7,5 b)Rf4→e5 2+6
a)1...Bd2-e3 2.Qd7-e6 Kb8-b7 3.Ra5-a8 Be3-a7 4.Sc8-b6 Kb7-a6 5.Kd5-e5 Ka6-b5 6.Sb6-d5 Kb5-c4 7.Ra8-f8 Kc4-d3 8.Rf8-f5 Ba7-d4 # b)bBf4-->e5 1...Bd2-h6 2.Qd7-h7 Bh6-g7 3.Sc8-b6 Kb8-c7 4.Rd6-c6 + Kc7-d8 5.Kd5-d6 Bg7-f6 6.Qh7-c7 + Kd8-e8 7.Sb6-d7 Ke8-f7 8.Ra5-d5 Bf6-e7 #
Surinktas turinys