Naujienos

Nauji sprendėjų reitingai

Naujausi sprendėjų reitingai (2015-10-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_011015/

Lietuvių reitingai:
LTU reitingai

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2015 m. Nr. 3Nauji uždaviniai

Visi 2015 metų 3 numerio uždaviniai (PDF formate)

"Kėdainių taurė"

Tradicinės "Kėdainių taurės" šachmatų uždavinių sprendimo varžybos įvyks spalio 10 d. tradicinėje vietoje Vilainių sporto pramogų ir rekreacijos centre, Parko g.6. Pradžia 12 val. Kviečiame atvykti! Apie dalyvavimą prašome pranešti iki spalio 3 dienos.

Vilimantas Satkus

Varžybų nuostatai: >>> .

Jubiliejinis konkursas "Я. Владимиров-80"

Paskelbti preliminarūs rezultatai jubiliejinio konkurso "Я. Владимиров-80": http://www.selivanov.ru/download/Awards/Drugie/2015/vladimirov-h.pdf

Sutarto mato sekcijoje apdovanojimus gavo Mečislovo Rimkaus ir Viktoro Paliulionio kompozicijos.

Viktoras Paliulionis
JK "Я. Владимиров-80"
4 prizas
 

Sprendimas

I.1. Vf1!  Rb7  2.Bb4+  Ka7  3.Bc3  Kb8  4.Žc5  Kc7  5.Vb5  Kd6  6.Kc4  Ke5  7.Rd3  Rd5#.  II. 1. B7c5  Rc6  2.Vd5  Kc7  3.Žd6  Kd8  4.Re4  Rd7  5.Vc6  Ke7  6.Kd5  Kf6  7.Bd4  Re6#. 
h#7 2.1... 2+6
Mečislovas Rimkus
JK "Я. Владимиров-80"
2 garbės atžyma
 

Sprendimas

I. 1. Be5  Kb3  2.Že3  Kb2  3.Kd3  Kc1  4.Žf5  Kd1  5.Ke4+  Ke2  6.Bd4  Rf3#. 
II. 1. Bd4+  Kc5  2.Kd3  Rh5  3.Bg4  Kd6  4.Ke4  Ke7  5.Kf5+  Kf7  6.Be5  Rg6#. 
h#6 2.1... 3+5

Gravure-2015

"Уральский проблемист" svetainėje paskelbti konkurso "Gravure-2015" rezultatai: >>> .

Viktoras Paliulionis
Gravure-2015
1 garbės atžyma
 

Sprendimas

I. 1.Bd2  Žc7  2.Bd6  Žd5  3.Ve5  Že3!  4.Bgd2+  Kg1  5.Bd4  Žf5  6.Kd5  Že7#. 
II. 1.Vd5  Žxc5  2.Bg1+  Kxg1  3.Kd6  Kxf2  4.Ke5  Ke2!(tempo)  5.Žd6  Ke3  6.Rf5  Žd7#. 
h#6 2.1... 2+8

Jubiliejinis konursas "С.Билык-50"

"Уральский проблемист" svetainėje paskelbti preliminarūs jubiliejinio konkurso "С.Билык-50" rezultatai: >>> .

Sutarto mato 3 ėjimais skyriuje Antano Vilkausko ir Mečislovo Rimkaus kūriniai buvo įvertinti pagyrimo atžymomis, o Viktoro Paliulionio miniatiūra laimėjo 1-ąjį prizą.

Antanas Vilkauskas
2-oji pagyrimo atžyma
 

Sprendimas

a) 1.ba+  Kxa2  2.Rd3  Rh4  3.Ke2  Be1#.
b) 1.Bxb2+  Kxb2  2.Ve4  Bg1  3.Kf4  Rg5#.

h#3 b) pb3−>e5 5+9
Mečislovas Rimkus
13-oji pagyrimo atžyma
 

Sprendimas

a) 1.Bbf7  Re5  2.Kc4  Rxg7  3.Žd3  Rxf7#.
b) 1.Bgc7  Rd5  2.Kf4  Rxb7  3.Že3  Rxc7#.

h#3 b) Kd3−>e3 3+9
Viktoras Paliulionis
1-asis prizas
 

Sprendimas

a) 1.Žd5  Žc3!  2.Žxc3  Bd1+  3.Kc2  Rb3#.
b) 1.Žxa2  Bc5  2.Žc3  Bd5+  3.Kc4  Že3#.

h#3 2.1... 4+2

4-osios FIDE Pasaulio taurės rezultatai (sutarto mato skyrius)

4-osios FIDE Pasaulio taurės kompozicijos konkurse sutarto mato skyriuje Viktoro Paliulionio uždavinys buvo įvertintas  2-ąja pagyrimo atžyma.

Konkurso apžvalga (anglų kalba): >>> .

Viktoras Paliulionis
2 pagyrimo atžyma
 

Sprendimas

1.Vb8  Ka5  2.Kb7  Ra3  3.Kc6  Rd6  4.Kd5  Rxb8  5.Kc4  Rd6  6.Kb3  Ra3  7.Ka2  Kb4  8.Ka1  Kb3 9.Žb1  Rb2#.
h#9   2+4

Maskvos konkursas 2015

Selivanovo puslapyje paskelbti Maskvos konkurso s# rezultatai: http://www.selivanov.ru/download/Awards/Moscow/2015/moscow-s.pdf

Viktoras Paliulionis
Maskvos konkursas 2015
2-asis prizas

white Qb5 Kc1 Rg4 Sf3 black Kf1 Re2
s#23 4+2
1.Sf3-h2+ Kf1-e1 2.Qb5-b4+ Re2-d2 3.Rg4-f4! Ke1-e2 4.Qb4-e7+ Ke2-d3 5.Qe7-a3+ Kd3-e2 6.Qa3-f3+ Ke2-e1 7.Qf3-e3+ Rd2-e2 8.Qe3-c3+ Re2-d2 9.Sh2-f1! Ke1-e2 10.Sf1-g3+ Ke2-e1 11.Sg3-f5! Ke1-e2 12.Qc3-f3+ Ke2-e1 13.Qf3-e3+ Rd2-e2 14.Qe3-c3+ Re2-d2 15.Sf5-h4! Ke1-e2 16.Qc3-f3+ Ke2-e1 17.Qf3-e4+ Rd2-e2 18.Qe4-b4+ Re2-d2 19.Sh4-g2+ Ke1-e2 20.Qb4-b5+ Rd2-d3 21.Qb5-e5+ Rd3-e3 22.Qe5-b2+ Ke2-d3 23.Sg2-e1+ Re3*e1 #{;} 1...Kf1-f2 2.Qb5-c5+ Re2-e3 3.Qc5-d4! Kf2-e2 {(Ke1)} 4.Qd4-d1+ Ke2-f2 5.Qd1-d2+ Re3-e2 6.Qd2-f4+ Kf2-e1 7.Sh2-f3+ Ke1-f2 {(Kf1)} 8.Sf3-d2+ Kf2-e1 9.Qf4-g3+ Re2-f2 10.Kc1-c2! Ke1-e2 11.Qg3-d3+ Ke2-e1 12.Qd3-e4+ Rf2-e2 13.Qe4-h1+ Ke1-f2 14.Qh1-f1+ Kf2-e3 15.Qf1-g1+ Re2-f2 16.Kc2-d1 Ke3-d3 17.Qg1-g3+ Rf2-f3 18.Qg3-d6+ Kd3-c3 19.Qd6-b4+ Kc3-d3 20.Qb4-c4+ Kd3-e3 21.Qc4-c5+ Ke3-d3 22.Qc5-c2+ Kd3-e3 23.Sd2-f1+ Rf3*f1#{;} 2...Kf2-e1 3.Qc5-c3+ Ke1-f2 4.Qc3-f3+ Kf2-e1 5.Qf3-g3+ Re2-f2 6.Rg4-d4! Ke1-e2 7.Qg3-d3+ Ke2-e1 8.Qd3-e3+ Rf2-e2 9.Qe3-g3+ Re2-f2 10.Kc1-b1 Ke1-e2 11.Rd4-e4+ Ke2-d2 12.Qg3-e3+ Kd2-d1 13.Qe3-d3+ Rf2-d2 14.Qd3-b3+ Rd2-c2 15.Sh2-g4! Kd1-d2 16.Qb3-e3+ Kd2-d1 17.Qe3-d4+ Rc2-d2 18.Qd4-a4+ Rd2-c2 19.Sg4-f2+ Kd1-d2 20.Qa4-a5+ Rc2-c3 21.Qa5-d5+ Rc3-d3 22.Qd5-a2+ Kd2-c3 23.Sf2-d1+ Rd3*d1#{.}

WCCC kompozicijos konkursai

WCCC biuletenyje (http://www.wccc2015.com/?bulletin) paskelbti kongreso metu vykusių kompozicijos konkursų rezultatai.

3rd Azemmour teminiame konkurse vienas Viktoro Paliulionio uždavinys buvo atžymėtas specialiu prizu, kitas - specialia pagyrimo atžyma.

Champagne Tourney konkurse Vidmanto Satkaus retro uždavinys įvertintas 1-ąja pagyrimo atžyma.

SuperProblem TT-141 teminio konkurso rezultatai

SuperProblem TT-141 teminio konkurso rezultatai:
http://superproblem.ru/htm/tourneys/quick-tt/results/tt-141_award.html

"Amžino variklio" tema. Viktoro Paliulionio uždavinys buvo įvertintas Pagyrimo pažyma.

Viktoras PALIULIONIS
TT-141,SuperProblem,19-07-2015
Pagyrimo pažyma

Sprendimas

a)*1...Ba4  2.Žab4  Ke6
3.Kc4  Bxb4+  4.Kc5  Rd6#
1.Žc5  Be3+  2.Kc4  Rh2
3.Kd5  Bg3  4.Ra3  Bd3#
b)*1...Be3+  2.Kc4  Rh2
3.Kd5  Bg3  4.Ra3  Bd3#
1.Ža6  Ba4  2.Žab4  Ke6
3.Kc4  Bxb4+  4.Kc5  Rd6#
h#4* b) Sa6−>c5 3+3
Surinktas turinys