Naujienos

2015 metų "Springaren" sutarto mato daugelio ėjimų konkurso rezultatai

Konkurso rezultatai (anglų kalba): PDF.

Mečislovas Rimkus
Springaren 2015
1 prizas

white Ka2 Bd7 black Kh5 Rb5c1 Bc6 Sc2 Twin move c1 c3
h#7 b)Bc1→c3 2+5
a)1.Bc6-e4 Bd7*b5 2.Kh5-g4 Ka2-b3 3.Kg4-f3 Kb3-c4 4.Kf3-e2 Bb5-a6 {(tempo)} 5.Sc2-e1 + Kc4-d4 + 6.Ke2-d1 Kd4-e3 7.Be4-c2 Ba6-e2 # b)bRc1-->c3 1.Rb5-b4 Bd7-f5 2.Rb4-h4 Ka2-b2 3.Sc2-e3 Kb2*c3 4.Se3-g4 Kc3-d4 5.Sg4-h6 + Kd4-e5 6.Bc6-f3 Ke5-f6 7.Bf3-g4 Bf5-g6 #

Viktoras Paliulionis
Springaren 2015
7 garbės atžyma

white Kg7 Rc5 Bf7 Sd2 black Kd3 Rd7
h#3 5 sprendimai 4+2
1.Rd7-d6 Bf7-e6 2.Kd3-d4 Rc5-c4 + 3.Kd4-e5 Rc4-e4 # 1.Kd3-e3 Kg7-f6 2.Rd7-d3 Sd2-f1 + 3.Ke3-d4 Rc5-c4 # 1.Kd3-d4 Rc5-c8 2.Kd4-e5 Kg7-f8 3.Ke5-d6 Sd2-c4 # 1.Rd7-c7 Rc5-b5 2.Rc7-c2 Sd2-f3 3.Kd3-c3 Rb5-b3 # 1.Kd3-e2 Rc5-f5 2.Rd7*d2 Bf7-c4 + 3.Ke2-e1 Rf5-f1 #

Nauji sprendėjų reitingai 2017.04.01

Naujausi sprendėjų reitingai (2017-04-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_010417/.

Visi lietuvių reitingai:
LTU reitingai

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2017 m. Nr. 1Nauji uždaviniai

Visi 2017 metų 1 numerio uždaviniai (PDF formate)

Lietuvos ir Europos čempionatai

Informaciją apie Lietuvos čempionatą: Data truputi pasikeitė (su kuo buvau kalbėjęs anksčiau), bus balandžio 22-23 dienomis.

Taip pat kreipiuosi į stipriausius Lietuvos šachmatų uždavinių sprendėjus, ar turite noro/galimybių sudalyvauti Europos čempionate (http://www.ecsc2017riga.lv/). Kadangi užsiregistruoti turime anksčiau, nei įvyks Lietuvos čempionatas, todėl apsiklausiu jau iš anksto.

13 internetinis turnyras

Sausio 29 dieną trisdešimtyje šalių šachmatų uždavinių sprendėjai vienu metu varžėsi 39 turnyruose.
Vilniuje vykęs turnyras buvo skirtas Mečislavui Palevičiui atminti.

Nuotraukoje - turnyro prizininkai Vidmantas Satkus (II vieta), Martynas Limontas (I vieta), Viktoras Paliulionis (III vieta) ir turnyro teisėjas Borisas Gelpernas.

Mečislav Palevič MT

Visi preliminarūs rezultatai ir uždaviniai, sprendimai - MatPlus svetainėje: http://www.matplus.net/isc.php

Nauji sprendėjų reitingai 2017.01.01

Naujausi sprendėjų reitingai (2017-01-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_010117/ .

Vidmantas Satkus pirmą kartą karjeroje perkopė 2500 taškų ribą.
Visi lietuvių reitingai:

LTU reitingai

2015 metų "Die Schwalbe" sutarto mato konkurso rezultatai

Konkurso apžvalga (vokiečių kalba): PDF.

Mečislovas Rimkus
Die Schwalbe, 2015
6 prizas

white Kc5 Bd4 black Qe3 Kg3 Rh4 Pb7e7
h#8,5 2+5
1... Kc5-b5 2.Kg3-f4 Bd4-c5 3.Kf4-e5 Bc5*e7 4.Rh4-a4 Be7-f6 + 5.Ke5-d6 Bf6-d4 6.Kd6-c7 Kb5-c5 7.Kc7-b8 Kc5-d6 8.Ra4-a8 Bd4-e5 9.Qe3-a7 Kd6-d7 #

Viktoras Paliulionis
Die Schwalbe, 2015
1 garbės pažyma

white Bg8 Ke6 black Ka2 Ph7 Rd3 Sh5
h#9,5 2+4
1... Bg8-f7 2.Ka2-b3 Bf7-e8 3.Kb3-c4 Ke6-e7 4.Kc4-d5 Ke7-d8 5.Kd5-e6 + Kd8-c7 6.Rd3-d8 Be8-d7 + 7.Ke6-f7 Kc7-d6 8.Rd8-h8 Bd7-e8 + 9.Kf7-g8 Kd6-e7 10.Sh5-g7 Be8-f7 #

2014 metų "Problemiste" sutarto mato konkursų rezultatai

2014 metų "Problemiste" sutarto mato konkursų rezultatai (anglų kalba): PDF.

Mečislovas Rimkus
"Problemiste", 2014
2 prizas

white Kg1 Sf3 Be1 black Qd3 Kb7 Rd2 Twin move b7 c8 Twin move f3 e2 Twin
h#5,5 b)Kb7→c8
c)Žf3→e2
3+3
a)1... Be1-g3 2.Qd3-f5 Kg1-f1 3.Rd2-d4 Kf1-e2 4.Kb7-c6 Sf3-d2 5.Kc6-d5 Sd2-b1 6.Kd5-e4 Sb1-c3 # b)bKb7-->c8 1... Be1-h4 2.Qd3-b5 Bh4-d8 3.Rd2-d6 Kg1-f2 4.Kc8-d7 Kf2-e3 5.Kd7-e6 Ke3-e4 6.Qb5-d7 Sf3-g5 # c)wSf3-->e2 1... Kg1-f2 2.Qd3-d7 Kf2-e3 3.Rd2-d6 Be1-c3 4.Kb7-c6 Bc3-d4 5.Kc6-d5 Ke3-d3 6.Qd7-c6 Se2-f4 #

Viktoras Paliulionis
"Problemiste", 2014
3 prizas

white Be7 Kf8 black Kd7 Pe6 Qh7 Rh6
h#12 2+4
1.e6-e5 Be7-f6 2.e5-e4 Bf6-g7 3.Rh6-e6 Kf8-f7 4.Re6-e8 Kf7-f6 5.e4-e3 Bg7-f8 6.e3-e2 Bf8-e7 7.e2-e1=S Kf6-e5 8.Se1-d3 + Ke5-d5 9.Sd3-e5 Be7-d6 10.Kd7-d8 Kd5-c6 11.Se5-d7 Kc6-b7 12.Qh7-e7 Bd6-c7 #

Mečislovas Rimkus
"Problemiste", 2014
2 garbės atžyma

white Sc3 Bf5 Kb5 black Qh6 Ke5 Rd4 Twin move d4 e6
h#3,5 b)Bd4→e6 2.1.1.1 3+3
a)1... Sc3-d5 2.Qh6-e3 Sd5-e7 3.Rd4-d5 + Kb5-b4 4.Ke5-d4 Se7-c6 # 1... Kb5-c5 2.Rd4-g4 Bf5-e4 3.Ke5-f4 Kc5-d4 4.Qh6-g5 Sc3-e2 # b)bRd4-->e6 1... Kb5-c5 2.Re6-g6 Bf5-e6 3.Ke5-f6 Kc5-d6 4.Qh6-g7 Sc3-e4 # 1... Bf5-g6 2.Ke5-d6 Kb5-b6 3.Kd6-e7 + Kb6-c7 4.Qh6-f8 Sc3-d5 #

Gravure-2016

"Уральский проблемист" svetainėje paskelbti konkurso "Gravure-2016" rezultatai: >>> .

Viktoras Paliulionis
Gravure 2016
1 prizas

white Sf1 Kh3 black Kc4 Bd3f6 Sd2e4 Pf2
h#5 2.1... 2+6
1.Kc4-d4 Sf1-e3 2.f2-f1=B+ Se3-g2 3.Bf1-e2 Sg2-f4 4.Kd4-e3 Kh3-g2 5.Bf6-d4 Sf4-d5 # 1.Bf6-c3 Kh3-g4 2.Kc4-d4 Kg4-f5 3.Sd2-c4 Sf1-d2 4.f2-f1=S Kf5-e6 5.Sf1-e3 Sd2-b3 #

N.Kravcov, V.Paliulionis
Gravure 2016
4 garbės atžyma

white Kf8 Bb1 Pc2c5 black Ka1 Bg2 Pc6h2
h#5,5 2.1... 4+4
1...Bb1-a2 2.h2-h1=R Ba2-d5 3.c6*d5 c5-c6 4.Rh1-c1 c6-c7 5.Rc1*c2 c7-c8=Q 6.Rc2-a2 Qc8-c1 # 1...c2-c4 2.Bg2-d5 c4*d5 3.Ka1-b2 d5-d6 4.Kb2-c3 d6-d7 5.Kc3-d4 d7-d8=Q+ 6.Kd4-e5 Qd8-d6 #

Idealių matų idilija

Dar vienas Mečislovo darbas: (PDF formate).
Surinktas turinys