Dėl neeilinio visuotinio Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos narių susirinkimo.

Šaukiu neeilinį visuotinį Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos narių susirinkimą.
Susirinkimo vieta: S. A. Bačkio g. 15, Vilnius
Susirinkimo pradžia: 2018-08-30 19 val.

Svarstomas klausimas: dėl Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos įstatų pakeitimo

Atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto departamento raštą, kuriuo nurodoma, kad: federacijos steigimo ar kituose dokumentuose turi būti įtvirtinusios federacijos valdymo organų narių rotaciją, numatant maksimalų galimą iš eilės einančių kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui, siūloma:
pritarti, kad Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos prezidentas ir kiti Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos vykdomojo komiteto nariai gali būti renkami į tas pačias pareigas ne daugiau kaip penkias kadencijas iš eilės, ir įgalioti Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos prezidentą atlikti su tuo susijusią Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos įstatų pakeitimo registraciją.

Kviečiame dalyvauti. Negalintys atvykti, savo nuomonę sprendžamu klausimu gali pateikti iš anksto.

Trumpai,
Vidmantas Satkus
Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos prezidentas