Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos dokumentai

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos įstatai (PDF) .

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos etikos kodeksas (PDF) .

Šachmatų kompozitorių saugos ir sveikatos instrukcija (PDF) .

Šachmatų kompozicijos taisyklės (PDF) .

Šachmatų kompozicijos strategija (PDF) .

RC rinkinys (PDF) .