Naujienos

Jubiliejinio konkurso "Jorge J. Lois – 70" rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Mečislovas Rimkus
J. Lois-70 JT 2016-2017
4 prizas

white Kh1 Re5 black Kc7 Qf4 Rd6f3 Bd8h3 Pe4h2 twin move h2 f6 twin move f3 a7 twin move h3 d5
h#6 b)ph2→f6 c)Bf3→a7 d)Rh3→d5 2+8
a)1.Qf4-f7 Kh1*h2 2.Rf3-f6 Kh2-g3 3.Bh3-c8 Re5-f5 4.Kc7-d7 Kg3-f4 5.Kd7-e6 Kf4*e4 6. Bc8-d7 Rf5-e5 # b)bPh2-->f6 1.Rd6-d5 Re5*e4 2.Qf4-d6 Kh1-g1 3.Rf3-f5 Re4-f4 4.Kc7-d7 Kg1-f2 5.Kd7-e6 Kf2-e3 6.Ke6-e5 Rf4-e4 # c)bRf3-->a7 1.Qf4-c1 + Kh1*h2 2.Rd6-d5 Kh2*h3 3.Kc7-d6 Kh3-g4 4.Ra7-d7 Kg4-f5 5.Bd8-c7 Kf5-f6 6.Qc1-c5 Re5-e6 # d)bBh3-->d5 1.Rf3-b3 Kh1-g2 2.Qf4-g4 + Kg2-f2 3.Rb3-b6 Kf2-e3 4.Qg4-d7 Ke3-d4 5.Bd5-b7 + Kd4-c4 6.Kc7-c6 Re5-c5 #

Čekijos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas

Pardubicės festivalio (http://www.czechopen.net/en/) metu vyko ir Čekijos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas: >>>.

Bendrojoje įskaitoje Martynas Limontas užėmė antrąją vietą, Vidmantas Satkus - penktas.

Nauji sprendėjų reitingai 2017.07.01

Naujausi sprendėjų reitingai (2017-07-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_010717/.

Visi lietuvių reitingai:
LTU reitingai

Izraelio atviras sprendimo čempionatas

4-ojo atviro Izraelio šachmatų uždavinių sprendimo čempionato rezultatai: >>>.

Bendrojoje įskaitoje Martynas Limontas užėmė antrąją vietą, Vidmantas Satkus - aštuntas.

Uždaviniai (be sprendimų): >>>.

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2017 m. Nr. 2Nauji uždaviniai

Visi 2017 metų 2 numerio uždaviniai (PDF formate)

2017 metų Europos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas

Gegužės 12-14 dienomis Rygoje vyksta 13-asis Europos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas. Informacija apie tai - WFCC svetainėje: >>>.

Komandinė įskaita: >>>.

Asmeninė įskaita: >>>.

Atviro sprendimo turnyro rezultatai: >>>, uždaviniai: >>>, sprendimai : >>>.

"SolvingShow" turnyro rezultatai: >>>.

Die Schwalbe 2015 metų atvirkštinio mato rezultatai

Konkurso rezultatai: >>>>.

Viktoras Paliulionis
Die Schwalbe 2015
4 prizas

white Qg8 Se4 Rh3 Ka6 black Sc4 Ka4
s#30 4+2
1. Rh3-d3! Ka4-b4 {(1... Z~ 2. Va2(+) Kb4 3. Bd4+ Zc4 4. Vc2! Ka3 5. Bd3+ Kb4 6. Bb3+)} 2. Qg8-d5! Kb4-a4 {(2... Z~ 3. Vd4+ Zc4 4. Vc3+)} 3. Qd5-d4! Ka4-b4 4. Qd4-c3+ Kb4-a4 5. Qc3-c2+ Ka4-b4 6. Rd3-b3+ Kb4-a4 7. Rb3-b1+ Ka4-a3 8. Rb1-a1+ Ka3-b4 9. Qc2-b1+ Sc4-b2 10. Qb1-a2! Sb2-c4 {(Z~)} 11. Ra1-b1+ Sc4-b2 12. Ka6-b7! Kb4-b5 13. Qa2-b3+ Kb5-a5 14. Rb1-a1+ Sb2-a4 15. Kb7-a8 Ka5-a6 16. Ra1-a3! Ka6-a5 17. Qb3-c4! Ka5-b6 18. Ra3-b3+ Kb6-a5 19. Rb3-b5+ Ka5-a6 20. Rb5-f5+ Ka6-b6 21. Qc4-e6+ Kb6-c7 22. Rf5-f7+ Kc7-d8 23. Qe6-d5+ Kd8-e8 {(K~)} 24. Se4-d6+ Ke8-d8 25. Sd6-c4+ Kd8-e8 {(K~)} 26. Qd5-e6+ Ke8-d8 27. Rf7-d7+ Kd8-c8 28. Rd7-a7+ Kc8-d8 29. Qe6-e7+ Kd8-c8 30. Sc4-b6+ Sa4*b6 #

idee & form 2014-15 metų sutarto mato rezultatai

Konkurso rezultatai: >>>>.

Viktoras Paliulionis
idee & form 2014-15
1 prizas

white Ke4 Sh5g6 black Qf6 Ke6 Rf7
h#3,5 2 sprendimai 3+3
1...Sg6-h4! {(Zg~?)} 2.Qf6-h8 {(Vd8?)} Sh5-f6 3.Ke6-e7 Ke4-e5 4.Qh8-d8 Sh4-g6 # 1...Sh5-g3! {(Zh~?)} 2.Qf6-d8 {(Ve7?)} Sg6-f8 + 3.Ke6-f6 Ke4-f4 4.Qd8-e7 Sg3-h5 #

Jubiliejinio konkurso "В.Кириллов-65" sutarto mato 3,5 ir daugiau ėjimų rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Mečislovas Rimkus
JK "В.Кириллов-65"
III prizas

white Kc1 Bd6 black Ke6 Rd2e2 Be3 Sa1g3 Pg6 twin move g6 f7
h#7 b)pg6→f7 2+7
a)1.Re2-f2 Bd6-b4 2.Rd2-d6+ Bb4-d2 3.Be3-d4 Bd2-h6 4.Rf2-f7 Kc1-d2 5.Bd4-g7 + Kd2-e3 6.Ke6-f6 Ke3-f4 7.Rd6-e6 Bh6-g5 # 1.Re2-h2 Bd6*g3 2.Rh2-h7 Bg3-h4 3.Be3-d4 Kc1*d2 4.Ke6-f7 Kd2-e2 5.Kf7-g7 Ke2-f3 6.Kg7-h6 Kf3-g4 7.Bd4-g7 Bh4-g5 # b)bPg6-->f7 1.Ke6-f6 Bd6-b4 2.Rd2-d5+ Bb4-d2 3.Be3-d4 Kc1-d1 4.Re2-e6 Bd2-e3 5.Sg3-f5 Kd1-e2 6.Kf6-e5 Ke2-f3 7.f7-f6 Be3-f4# 1.Be3-h6 Bd6-e5 2.Re2-e4 Be5-h8 3.Rd2-d7 + Kc1-b2 4.Ke6-d6 Kb2-c3 5.Re4-e8 Kc3-d4 6.Kd6-e7 + Kd4-e5 7.Bh6-f8 Bh8-f6 #

Viktoras Paliulionis
JK "В.Кириллов-65"
III prizas

white Kg8 Sb1 black Kd3 Qg3 Rd4 Bc3g6 Sd2
h#5 3.1.. 2+6
1.Rd4-e4 Sb1*c3 2.Re4-e2 Kg8-g7 3.Kd3-e3 Kg7-f6 4.Qg3-f3 + Kf6-e5 5.Bg6-d3 Sc3-d1 # 1.Sd2-b3 Kg8-g7 2.Qg3-c7 + Kg7*g6 3.Rd4-b4 Kg6-f5 4.Kd3-c4 Kf5-e4 5.Qc7-c5 Sb1-a3 # 1.Rd4-c4 Kg8-f8 2.Kd3-d4 Kf8-e7 3.Bg6-d3 Ke7-e6 4.Sd2-e4 Sb1-d2 5.Qg3-e3 Sd2-b3 #

Jubiliejinio konkurso "В.Ластівка – 55" rezultatai

Galutiniai konkurso rezultatai: >>>>.

Mečislovas Rimkus
JK "В. Ластівка - 55"
4 pagyrimo pažyma

white Kb8 Rd7 Bc7 black Ke4 Qd4 Re7 Ba8 Se2 Pb4c5d2f2g4
h#3 2.2.1.1.1.1 3+10
1.Ke4-e3 Bc7-a5 2.Ba8-f3 Ba5*b4 3.Qd4-e4 Bb4*d2 # 1... Bc7-g3 2.Re7-e4 Rd7-f7 3.Qd4-d3 Bg3*f2 # 1.Ke4-f5 Rd7*e7 2.Kf5-g5 Bc7-f4 + 3.Kg5-h4 Re7-h7 # 1... Bc7-f4 2.Kf5-g6 Rd7-d6 + 3.Kg6-h5 Rd6-h6 #
Surinktas turinys