Naujienos

Jubiliejinis konkursas Mečislovui Rimkui - 75

Mečislovui RIMKUI – 75

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga skelbia jubiliejinį konkursą: Mečislovui Rimkui – 75. Tema laisva. Kūrinius (jų kiekis neribojamas) pateikti iki 2017-07-01. Uždavinius pavaizduotus diagramose siųsti adresu: Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania arba elektroniniu paštu: rimkusm@gmail.com. Užrašykite savo pašto adresą. Teisėjaus jubiliatas. Prizai – knygos. Kiekvienas dalyvis gaus autoriaus knygą. Rezultatai bus paskelbti internete 2017-12-24, per jubiliato gimtadienį ir „Šachmatijoje“ 2017 Nr.4.

The Lithuanian chess composers` society announces a jubilee tourney Mečislovas Rimkus – 75. There are sections: #2, #3, #n, h#2, h#3, h#n. If there were a lot of miniatures – they will compete in another sections. The theme is free. Entries with diagrams must be sent by 1st of July, 2017, to Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania or by e-mail: rimkusm@gmail.com. Write your post address. The judge will be Mečislovas Rimkus. Prizes: Lithuanian books of chess composition. Every participant will receive a book by M. Rimkus. The award will be announced in Lithuanian site: www.sachmatija.puslapiai.lt on 24th of December, 2017 (birth day) and printed in „Šachmatija” N.4/2017.

Литовский союз шахматных композиторов проводит юбилейный конкурс «Мечисловасу Римкусу – 75». Есть отделы: #2, #3, #n, h#2, h#3, h#n. Если будет много миниатюр для них будет отдельный конкурс. Тема свободная. Срок – 1 Июля 2017 года. Задачи с диаграммами посылать по адресу Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania или по e-mail: rimkusm@gmail.com. Напишите свой почтовый адрес. Судить будет сам юбиляр. Призы литовские книги по шахматной композиции. Присуждение будет оглашено 24-12-2017 (день рождения юбиляра) на литовском сайте: www.sachmatija.puslapiai.lt и напечатано в «Šachmatija» в 4/2017 года.

Jubiliejinio konkurso "Sinfonie Scacchistiche - 50" rezultatai

Konkurso rezultatai (italų kalba): PDF.

Antanas Vilkauskas
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
6 prizas

white Ke7 Ra5 Bb1 Ph2 black Kf5 Rf8 Ba4 Sd3c5 Pb6c3c4f4g4 Twin move g4 g6
h#2,5 b) pg4->g6 4+10
a) 1...h2-h4 2.Ba4-c2 Ra5*c5 + 3.Sd3-e5 Bb1*c2 # b) bPg4-->g6 1...h2-h3 2.Ba4-b5 Bb1*d3 + 3.Sc5-e4 Ra5*b5 #

Mečislovas Rimkus
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
4 garbės atžyma

white Kh6 Ra2 Bc1 black Kb3 Bb2 Sd1b6
h#4 2111... 3+4
1.Sb6-c4 Ra2-a8 2.Sc4-a5 Bc1-e3 3.Kb3-a3 Be3-a7 4.Sa5-b3 Ba7-c5 # 1.Kb3-c2 Bc1-g5 2.Sd1-e3 Ra2-a4 3.Kc2-c1 Ra4-f4 4.Se3-c2 Rf4-f1 #

Mečislovas Rimkus
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
6 garbės atžyma

white Kh4 Se1 Pd4e2f4 black Ke4 Qa6 Sf1 Rd5g1 Bh7 Pc4f3 Twin Exchange d5 f1 Twin Exchange a6 h4
h#3,5 A-B-C 5+8
a) 1...Se1-d3 2.Sf1-e3 Sd3-e5 3.Rg1-d1 Kh4-g5 4.Rd1*d4 e2*f3 # 1...Se1-c2 2.Ke4*f4 Sc2-e3 3.Bh7-e4 Se3*f1 4.Rd5-f5 e2-e3 # b) bRd5<-->bSf1 1...Se1*f3 2.Rg1-g6 Sf3-g5 + 3.Ke4-f5 Kh4-g3 4.Qa6-f6 e2-e4 # c) bQa6<-->wKh4 1...Se1-g2 2.Rd5*d4 Ka6-b5 3.Rd4-d3 Kb5*c4 4.Bh7-f5 e2*d3 #

Antanas Vilkauskas
(pagal T. Garai)
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
10 pagyrimas

white Kc1 Rc8 Bf8 black Kc5 Ra4 Qd8 Bb8d3 Sb6 pc7d7d5e7
h#3 211111 3+10
1.Ra4-e4 Rc8*c7 + 2.Kc5-d4 Rc7-c2 3.e7-e5 Bf8-c5 # 1.Bd3-a6 Bf8*e7+ 2.Kc5-b5 Be7-a3 3.c7-c5 Rc8*c5 #

2015 metų "StrateGems" žurnalo sutarto mato daugelio ėjimų konkurso rezultatai

Konkurso rezultatai (anglų kalba): PDF.

Viktoras Paliulionis
StrateGems 2015
4 prizas

white Sf8 Pg2 Kg7 black Ka1 Qb3 Pb2
h#6 3+3
1.b2-b1=R g2-g4 2.Rb1-f1 g4-g5 3.Rf1*f8 g5-g6 4.Qb3-f7 + g6*f7 5.Rf8-b8 f7-f8=Q 6.Rb8-b1 Qf8-a3 #

Mečislovas Rimkus
StrateGems 2015
4 garbės atžyma

white Ka7 Be8 black Kc4 Rb4 Bb7 Sf4 Pe7
h#7,5 2+5
1...Ka7-b8 2.Rb4-a4 Kb8-c7 3.Ra4-a8 Kc7-d7 4.Kc4-b5 Kd7*e7 + 5.Kb5-a6 Ke7-d6 6.Sf4-d5 Kd6-c5 7.Sd5-b6 Kc5-b4 8.Ra8-a7 Be8-b5 #

Nauji sprendėjų reitingai 2016.10.01

Naujausi sprendėjų reitingai (2016-10-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_011016/ .

Lietuvių reitingai:

LTU reitingai

2016 metų "Kėdainių taurė"

Varžybų lentelė: >>>.

Vilimanto Satkaus fotoreportažas: >>>.

2016 metų I Lietuvos taurės galutinė rikiuotė: >>>.

Zoran Gavrilovski informacija

"THE MACEDONIAN PROBLEMIST" žurnalo 2016 metų konkursai: ENG, RUS.

Keičiasi "THE MACEDONIAN PROBLEMIST" lygos 2016 metų konkurso pabaigos data (2016-10-01): ENG, RUS.

Informaciją pateikė Zoran Gavrilovski, "The Macedonian Problemist" ("TMP") redaktorius.

Mečislovo Rimkaus knyga

Naujos Mečislovo Rimkaus knygos viršelis ir ištrauka: >>>Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2016 m. Nr. 3Nauji uždaviniai

Visi 2016 metų 3 numerio uždaviniai (PDF formate)

Kėdainių taurė

Tradicinės, atviros XXV "Kėdainių taurės" šachmatų uždavinių sprendimo varžybos įvyks spalio 1 d. tradicinėje vietoje Vilainių sporto pramogų ir rekreacijos centre, Parko g.6. Pradžia 12 val. Kviečiame atvykti! Apie dalyvavimą prašome pranešti iki rugsėjo 24 dienos.

Vilimantas Satkus

Varžybų nuostatai: PDF.

Antra vieta pasaulio čempionate

Pasaulio šachmatų kompozitorių kongrese sidabrą iškovojo Lietuvos komanda

Belgrade (Serbija) pasibaigė pasaulio šachmatų kompozitorių kongresas ir 40-asis pasaulio šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas. Pasaulio čempionate dalyvavo 90 šachmatininkų ir 22 komandos. Pirmą kartą Lietuvos komanda (atstovaujama tarptautinio meistro Vidmanto Satkaus, tarptautinio didmeistrio Martyno Limonto ir šalies meistro Vilimanto Satkaus) surinkusi 157 taškus iš 180 galimų užėmė II vietą, į priekį praleidusi tik daug kartinius pasaulio čempionus lenkus.

O pasibaigus 2015/2016 periodo pasaulio šachmatų uždavinių sprendimo taurės visiems etapams, paaiškėjo, kad trečią vietą iškovojo Martynas Limontas.

Detalesnė informacija: tarptautinės organizacijos puslapyje www.wfcc.ch , čempionato organizatorių puslapyje wccc2016.matplus.net ir artimiausiu metu bus paskelbta Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos puslapyje www.sachmatija.puslapiai.lt .


Nuotraukoje: pasaulio vicečempionų komandos narys ir pasaulio taurės trečios vietos laimėtojas Martynas Limontas.


Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos prezidentas

Vidmantas SatkusVidmanto Satkaus įspūdžiai po čempionato: >>>.

Vilimanto Satkaus fotoreportažas iš čempionato: >>>.


Surinktas turinys